Punkt Misyjny i Pomocy Kryzysowej

Jest to miejsce pierwszego kontaktu z osobami ubogimi, często w kryzysie bezdomności, uzależnienia oraz beznadziei. Pomagamy osobom uzależnionym od alkoholu, narkotyków oraz innych współczesnych form uzależnienia zachęcając do podjęcia walki o życie w trzeźwości, następnie towarzysząc i wspierając na tej niełatwej drodze. Osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej, nie tylko od strony materialnej ale również emocjonalnej czy duchowej, poprzez towarzyszenie, czas, wspólne szukanie rozwiązań trudnej sytuacji i działanie w wyznaczonym kierunku.

Nasza misją – pierwszym i najważniejszym zadaniem, jest danie OBECNOŚCI! Zauważenie człowieka i jego wartości samej w sobie. Niezależnie od wyglądu, wieku, statusu społecznego, miejsca w życiu, poglądów, wiary, historii czy zdrowia.

Nawiązujemy relacje, poznajemy historię życia na tyle, na ile on sam chce się nią podzielić. A później razem szukamy rozwiązań, jak wyjść z trudnej sytuacji życiowej. I co jest najważniejsze, często po kilku rozmowach czy spotkaniach dana osoba dostrzega to, że jest warta powalczenia o własne, lepsze życie, nabiera MOCY aby podjąć tą niełatwą walkę… I działamy! Krok po kroku… Od ubezpieczenia, skierowania na terapię, znalezienia odpowiedniego ośrodka, spakowanie, zawiezienie lub zakup biletu, korespondencję i wsparcie materialne w czasie leczenia… Aż do samodzielności, w której już tylko patrzymy jak człowiek wzrasta pokonując własne ograniczenia,  ciesząc się z każdego kolejnego kroku wykonanego samodzielnie.

Wszystko czym dysponujemy w Punkcie jest tylko i aż przestrzenią do SPOTKANIA SIĘ, od którego często zaczyna się Nowe Życie!