Klubokawiarnia „Wysoki Zamek”

Mając kontakt ze środowiskiem młodzieży uzależnionej, obserwujemy nasilenie się nowego typu narkomanii,
nie związanej z jakąś określoną subkulturą czy ideologią, ale stającej się powszechnym elementem kultury młodzieżowej opartej w znacznej mierze na zabawie i postawie konsumpcyjnej.
Niepokojący jest łatwy dostęp do narkotyków, ich dystrybucja w kawiarniach i dyskotekach, oraz aktywność dealerów na terenie szkół.

Zjawisko uzupełnia nadużywanie alkoholu.

Stykając się na codzień z osobami, ponoszącymi tragiczne skutki uzależnienia,
poczuliśmy się zobowiązani do podjęcia działań, które mogłyby uchronić wielu z nich spełniając funkcję profilaktyczną, a zarazem proponując alternatywę w zamian za używki i narkotyki oraz związany z nimi styl życia.

Po półrocznych poszukiwaniach, dzięki życzliwości władz miasta Katowic, uzyskaliśmy budynek, w którym zaczął powstawać klub. Wymagał on remontu (który wciąż prowadzimy), adaptacji oraz odpowiedniego wyposażenia.

Klub znajduje się w dzielnicy Załęże, której problemy były nam już od dłuższego czasu bliskie.
Uważaliśmy i uważamy nadal, że jego powstanie w tym miejscu jest dużą szansą także dla tej dzielnicy.

I tak 23 maja 2002 roku o godz. 19 otworzyliśmy nasz klub.

Zaistniała:
’strefa bezpieczeństwa bez alkoholu i narkotyków’