Chcę przyjść!

Zapraszamy Cię! Przyjdź, poznaj nas, a jeśli rozeznasz, że to dobre miejsce dla Ciebie, możesz dołączyć do Wspólnoty jako jej zdeklarowany członek.

Spotykamy się dwa razy w miesiącu by razem się modlić i formować. Raz w roku wyjeżdżamy na rekolekcje.

Spotkanie modlitewne – czuwanie „Solidarni z Ubogimi” odbywa się w pierwsze piątki miesiąca w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Katowicach na Koszutce (ul. Misjonarzy Oblatów M.N. 12 40-129 Katowice). Modlimy się w intencji tych, których życie woła o nadzieję oraz ich rodzin i bliskich.

Spotkania formacyjne odbywają się w trzecie niedziele miesiąca w jednym z naszych domów. Jest m.in. Eucharystia i dzielenie się Słowem.

Rekolekcje, które zazwyczaj głosi nam jeden z Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej, to czas kilkudniowego spotkania wyjazdowego, podczas którego pogłębiamy naszą duchowość, ale też mamy czas na spotkanie się i integrację.

Zapraszamy Cię też do spotkania w codzienności naszej służby, w domach, które prowadzimy.

Punkt Misyjny i Pomocy Kryzysowej

Jest miejscem pierwszego kontaktu z osobami ubogimi, często w kryzysie bezdomności, uzależnienia oraz beznadziei. Pierwszym i najważniejszym zadaniem, jest danie OBECNOŚCI!…

Więcej →

Klubokawiarnia „Wysoki Zamek”

Mając kontakt ze środowiskiem młodzieży uzależnionej, obserwujemy nasilenie się nowego typu narkomanii, nie związanej z jakąś określoną subkulturą czy ideologią…

Więcej →

Dom Życia

Jest miejscem tworzenia się wspólnoty życia osób różnych stanów, otwarte na przyjmowanie osób potrzebujących, z którymi Wspólnota ma kontakt…

Więcej →

Naszym świętem patronalnym jest Niedziela Dobrego Pasterza.

To dzień, który celebrujemy w sposób szczególny, zapraszając naszych przyjaciół, sympatyków, znajomych i podopiecznych by razem cieszyć się prowadzeniem nas przez Chrystusa Dobrego Pasterza. Jest to też dzień, w którym przedłużamy nasze deklaracje chęci trwania we wspólnocie, a osoby, które chcą rozeznać czy to ich droga duchowego wzrostu, mogą taką deklarację złożyć po raz pierwszy.

Czym jest deklaracja?
To wyrażenie chęci poznawania charyzmatu wspólnoty, trwania w niej, wspierania jej celów modlitwą, talentami i darami zgodnie z własnymi predyspozycjami.