Dziękujemy wolontariuszom i pomocnikom
za ich zaangażowanie w służbę na Opolskiej. 

Pozdrawiamy tych, których nie było

alt