Zapraszamy wszystkich chętnych, uzdolnionych, bądź  nie, na warsztaty!
Uczymy się robić ozdoby świąteczne. 

Spotykamy się co tydzień, we wtorki, od godz. 15 do 18 na Opolskiej.

alt