Zapraszamy do Punktu Misyjnego
na spotkania wielkopostne.

Są one kierowane głównie do osób ubogich i bezdomnych,
ale żeby się sobą wzajemnie ubogacić
wasza obecność również jest cenna.

A tych, którzy nie mogą przybyć
prosimy o modlitwę
by to był dla nich owocny czas.

alt